R/B-Litter 31.01.2000

M: Khalils Galiya, V.: Tuan Tal Amal   Pedigree

male
RAMSES – BASKAN
RAHIM – BASHIIR

female
RADHIYA – BEGUM DWZRV Champion
RAILOUN – BHAJANA
REEFAH – BAGIAH