B/K-Litter 30.06.2006

M: Suleika Elishaba Al Firdous, V.: Brahmani Sawahin    Pedigree

male
BAHIIM KAZZ
BARRAQ KHAYYAM
BAHRAMI KHAJA
BASHIR KHAZIM

female
BADRA KISMETH
BENAZIR KARIMA